Bevezetés

Pásztázó elektrokémiai mikroszkópokat (angolul Scanning Electrochemical Microscopes –SECM ) egyre gyakrabban alkalmazzák olyan fejlesztéseknél és kutatásoknál, mint az

 • akkumulátorok elektródáinak, felületi inhomogenitásának a tanulmányozása,
 • grafén , nanocsövek, MoS2 és más 2D objektumok elektronikus vezetőképesség eloszlásának kimutatására, elektrokémiai viselkedésük térbeli vizualizálása,
 • ötvözetek összetételének és kristály orientációjának a korróziós folyamatokra való hatásának tanulmányozása,
 • elektrokatalizátorok felületi viselkedésének megfigyelése,
 • növényi levelek felületén végbemenő fotoszintézis folyamatok tanulmányozása.

Az alábbi ábrán néhány példát látunk a pásztázó elektrokémiai mikroszkópia felhasználásáról.

Mivel a pásztázó elektrokémiai mikroszkópban az oldatban történik a mérés, nem preparált mintában, lehetőség van működés közben „megnézni közelről” az elektrokémiai folyamatok eloszlását az elektróda felületén.

Az alábbi képen példaként látható az acél felületének korrodálásának tanulmányozása egy csepp vízben optikai és pásztázó elektrokémiai mikroszkópok segítségével.

Példa korróziós mérésre acél elektróda felületén. a) A felület morfológiája optikai mikroszkóppal, és b) a korrodált X65 acélelektród topográfiája vízcsepp alatt [R.J. Jiang, Y.F. Cheng: : Electrochem. Commun. Vol. 35 (2013), p. 8.]. 

Megállapítást nyert, hogy az acél korróziója vízcsepp alatt a katódos és anódos reakcióhoz vonatkozólag elválasztott területeken következik be. Az anódos reakció elsősorban a vízcsepp közepén megy végbe, és a keletkezett Fe2+ – ionok kifelé diffundálnak (anódos régió). A katódos reakció dominánsan a vízcsepp szélén megy végbe, és a képződött OH-ionok diffundálnak a vízcsepp közepe (katódos régió) irányában. A közbenső zónában gyűrű alakú korróziós termék, elsősorban Fe(OH)2 található (b. Ábra). A vízcsepp alatti stabil állapotok egy bizonyos idő elteltével valósulnak meg, és a katódos és anódos területek potenciáljának különbsége nem figyelhető meg.

A pásztázó (szkennelő) mikroszkopikus szonda méreteinél fogva és elhelyezésének, mozgatásának a következtében, betekintést nyújt a helyi elektrokémia folyamatok intenzitásába submikrométeres felbontással és eloszlással a felületen, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy jobban megértse az elektrokémia által tanulmányozott anyagok  tulajdonságait.

Az alábbi példa bemutatja, milyen hasznos lehet megismerni, mennyire inhomogén a Li+ ionok mozgása a Li-akkumulátor elektródájából. A pásztázó elektrokémiai mikroszkópia új elemzési eszköz ezen a területen. A SECM már bizonyítottan hatékony technika, amely értékes és egyedi információkat nyújt a Li-akkumulátorokról. Megfelelő működési mód kiválasztásával különböző folyamatokat lehet tanulmányozni ex situ, in situ vagy operando körülmények között.

A klasszikus elektrokémiai vizsgálat, például egy potenciosztát / galvanosztát / impedancia elemző rendszerrel, olyan információt szolgáltat, amely az elektróda teljes felületén előforduló jelenségek átlaga. Tehát a klasszikus mérés nem tud választ adni arra a kérdésre, az elektróda felületének melyik része felel az adott jelenségért, mivel csak egy átlagolt paramétert mér. Ha az elektróda felületén különböző inhomogenitások vannak, akkor ezeken a részeken az elektrokémiai reakciók sebessége is változik, és ha mérjük lokálisan a felületi áram (potenciál vagy éppen más paraméter) eloszlását, akkor vizualizálhatóvá válik a felület szerkezete. Ez nagyon fontos információkat adhat a kutatók kezébe, főleg ha már előre várható, hogy az elektróda felületén inhomogenitások léteznek.

A SECM lehetőséget nyit a biológiai objektumok tanulmányozására, mégpedig reális élettani állapotban, vagyis a méréseket élő növényen is el lehet végezni. Az alábbi példa (https://www.biologic.net/topics/imaging-the-electrochemistry-of-photosynthesis/) a fotoszintézis tanulmányozásának a lehetőségét mutatja pásztázó elektrokémiai mikroszkóp segítségével.

A BioLogic , mint a pásztázó elektrokémiai mikroszkópok gyártója, több kisegítő anyagot publikált a  témában a TUDÁSBÁZIS oldalukon. Ezekből az anyagokból készült az alábbi összefoglaló, de főleg a BEVEZETÉS A PÁSZTÁZÓ ELEKTROKÉMIAI MIKROSZKÓPIÁBA című cikken alapszik.

Mi az a pásztázó elektrokémiai mikroszkópia?

A pásztázó elektrokémiai mikroszkópia (SECM) egy pásztázó szonda technika, amely az oldatban a minta helyi elektrokémiai aktivitását méri. A módszer kivitelezéséhez szükség van egy megfelelő X-Y-Z koordinátákban mozgó karra, amelyikre fel van erősítve az egyik munkaelektróda.

Két potenciosztát biztosítja a megfelelő polarizációt és elektrokémiai méréseket. A szoftver alkotja a képet a begyűjtött adatokból.

A SECM leggyakoribb formája, a visszacsatolási mód, a redox-mediátor faradai áramát méri, amely kölcsönhatásba lép a mintával, ami eredendő kémiai szelektivitáshoz vezet.

A SECM-et 1989-ben vezette be A. J. Bard [1], korábbi munkája alapján, amely bebizonyította, hogy a polarizált makroelektródból diffundáló elektroaktív részecskéket a diffúziós rétegében tartott mikro elektródokkal lehet mérni [2]. Erre a munkára építve kimutatták, hogy amikor a szonda, amelyik olyan módon volt polarizálva, hogy reagáljon az oldatban lévő redox részecskékkel, a minta közvetlen közelében volt, a mért jel még a minta torzítása nélkül is hatással volt rá, és a mintát szigetelő rész közvetlen közelsége is befolyásolja. Ezenkívül a SECM által mért jel függ a szonda és a minta közötti távolságtól. A pásztázó elektrokémiai mikroszkópia ezt a jelenséget használja fel a minta elektrokémiai aktivitásának és topográfiájának feltérképezésére.

Bevezetése és az azt követő kereskedelmi forgalomba hozatal óta a SECM a legnépszerűbb pásztázó szonda elektrokémiai technikájává nőtte ki magát. Az eredetileg bevezetett egyenáramú (dc) -SECM forma rugalmasságát csak az utóbbi években bővítették a váltakozó áramú (ac) -SECM és számos állandó távolságú SECM mód bevezetésével. Noha ez a cikk csak a SECM legegyszerűbb formáját, a visszacsatolási módot veszi figyelembe, amelyben csak a szonda polarizált, a többi SECM típusról további információk találhatók korábbi Oktatóközpont cikkünkben, amely a pásztázó elektrokémiai mikroszkópos típusok széles skálájával foglalkozik.

 

Hogyan működik a pásztázó elektrokémiai mikroszkóp?

A pásztázó elektrokémiai mikroszkóppal egy ismert potenciálnál előfeszített Ultra Micro Elektróda (UME) szondát tartunk a minta közelében, hogy mérjük a faradikus áramot egy elektrokémiailag aktív részecske, a redox-mediátor hatására, amely a résben diffundál és redukálódik vagy oxidálódik az UME felületén. A mért faradikus áram tükrözi a minta elektrokémiai aktivitását. A SECM legegyszerűbb formájában, a visszacsatolási módban, a mintát polarizáció nélkül hagyják a nyitott áramköri potenciálján (OCP).

A SECM technika kulcsfontosságú eleme az UME szonda.  SECM-ben általában 25 µm vagy kisebb átmérőt UME szondát alkalmaznak. Ha UME-t használnak, az elektródon félgömb alakú diffúzió lép fel, az 1. ábra, és a szondánál mért áramot a redox ionok az oldat belsejéből az UME szondához való diffúziója határozza meg. Ez azt jelenti, hogy a mért egyensúlyi állapotú Faradaic áramot az alábbi egyenlet adja meg:

iss=4nFDCr,

ahol az   iss a stacionárius  áram, n az átvitt elektronok száma, F a Faraday-állandó C mol-1 -ben, D a diffúziós együttható cm2 s-1-ben, és C az oldat koncentrációja mol cm-3-ban és r az UME sugara cm-ben. Ez az egyenlet bizonyítja, hogy a mért áram közvetlenül összefügg a redox ionok koncentrációjával.

1. ábra Félgömb diffúzió az ultramikroelektród (UME) szondához.

Ha egy előfeszített UME-szondát egy szigetelő mintával szoros közelségbe hozunk, negatív visszacsatolás következik be, a redox-mediátor diffúziójának a szondához való blokkolása által, 2. ábra. Ez a szondával mért alacsonyabb redox-mediátor-koncentrációt eredményezi, ezért alacsonyabb áramot mérünk, mint az oldatban. Amikor a SECM-szonda ehelyett egy vezető minta felett van, a minta akkor bipoláris elektródként működik, még ha nem is előfeszített a szonda (3. ábra), az elektróda alatti régióban újrahasznosítja a redox-mediátort, és lokálisan elérheti a Nernst-egyensúlyi potenciált. Ez a mediátor újrafeldolgozás a szonda által észlelt mediátor koncentráció helyi növekedéséhez vezet, ami viszont a mért áram növekedését okozza.

2. ábra: Negatív visszacsatolás látható egy SECM szondánál egy szigetelő minta felett.

3. ábra: Pozitív visszacsatolás látható egy SECM szondánál egy vezető minta felett.

Ahogy a szonda és szigetelő minta közötti hézag csökken, nő a mediátor diffúzió blokkolásának mértéke. Ez az áram abszolút értékének csökkenését eredményezi, ha a szondát a szigetelőn mért távolságra csökkentjük. Másrészt, ha szonda távolsága egy vezető mintához csökken, ez növeli a mintából származó pozitív visszacsatolást, ami az áram abszolút értékének növekedését eredményezi. Ezeket illusztrálja a 4. ábra.

4. ábra: A szonda áramának különbségét csökkenő szonda és a minta távolsága között egy vezető és szigetelő között összehasonlítjuk.

 

Ebből az összehasonlításból látható, hogy két mintatulajdonság befolyásolja a pásztázó elektrokémiai mikroszkóppal mért jelet: (1) minta aktivitása és (2) minta topográfiája. Ezeket a különböző kontrasztokat tovább demonstrálhatjuk, ha két különböző mintatípust veszünk figyelembe, az egyik homogénen szigetelő minta topográfiai variációkkal, a másik pedig egy teljesen lapos minta, heterogén aktivitással. Mindkét mintatípus a SECM szonda jelének variációit mutatja, de különböző okokból.

Amikor a homogénen szigetelő mintát topográfiai variációkkal mérjük, a szonda a minta távolságának változását a mérés során végzi. Ennek eredményeként egy áramjel abszolút értéke magasabb, mint a völgyek felett, és alacsonyabb a csúcsok felett, a szigetelő negatív visszacsatolása miatt, az 5. ábra.

5. ábra: Ha a homogén szigetelő minta mérésére SECM-et használnak, a topográfia variációi a szondánál mért áramerősség változását okozzák.

 

A teljesen sík minta topográfiai variációival az áramjel ingadozásai is láthatók. Ebben az esetben a szonda és a mintavétel távolsága a mérés során ugyanaz marad, ahogy a szonda a pozitív visszacsatolású területekről a negatív visszacsatolásúak felé mozog, és fordítva, az aktuálisan mért változások magasabbak, az áramok abszolút értéke a legaktívabb régiók felett. Ennek eredményeként nagyon durva minták esetében előnyös lehet SECM méréseket állandó mintatávolsági módban végezni.  Számos megközelítés létezik az állandó távolságú SECM elérésére, bár ezek megvitatása kívül esik e cikk lehetőségein.

 

A teljesen sík minta topográfiai variációival az áramjel ingadozásai is láthatók. Ebben az esetben a szonda és a mintavétel távolsága a mérés során ugyanaz marad, ahogy a szonda a pozitív visszacsatolású területekről a negatív visszacsatolásúak felé mozog, és fordítva, az aktuálisan mért változások magasabbak, az áramok abszolút értéke a legaktívabb régiók felett. Ennek eredményeként nagyon durva minták esetében előnyös lehet SECM méréseket állandó mintatávolsági módban végezni. Számos megközelítés létezik az állandó távolságú SECM elérésére, bár ezek megvitatása kívül esik e cikk lehetőségein.

 

Alapvető pásztázó elektrokémiai mikroszkóp mérési típusok

A pásztázó elektrokémiai mikroszkópiában két alapvető kísérlettípus létezik, a SECM megközelítési görbe és a lineáris pásztázás, amelyek felhasználhatók a minta területi vizsgálatának felépítésére.

A szonda mintatávolságának a mért áramra gyakorolt ​​hatása kulcsfontosságú a szonda megközelítési görbe kísérletben, amelyben a szonda válaszát z-ben elfoglalt helyzetének, azaz a szonda és a minta távolságának függvényében mérik. A megközelítési görbe számos funkciót szolgál a SECM-ben. Leggyakrabban a szonda mintához való pozícionálására használják egy vonal vagy terület szkennelés mérésére. Önálló kísérleti típusként is használható. Például a megközelítési görbéket bizonyították hatékony módszerként a minta duzzadásának mérésére az idő múlásával [3] és változó minta-torzítási körülmények között [4]. Ezeket felhasználják olyan mintákon bekövetkező reakciók kinetikájának vizsgálatára is, amelyek a klasszikus elektrokémiai módszerekkel nem könnyen mérhetők, például élő sejtek és 2D anyagok.

A lineáris letapogatási kísérlet egy SECM-mérés, amelynek során a szondát az aljzat közelében helyezzük, és vízszintesen pásztázzuk x-ben vagy y-ben, a szonda jelének ábrázolásával a helyzet függvényében. Terület-leolvasás egy sor x vonalas letapogatásból épül fel, amelyeket növekvő y pozíciókban hajtanak végre. Ez azt eredményezi, hogy a területtérkép korrelálja a szonda jelét, általában áramot. A 7. ábra egy SECM mérési példát mutat be. A terület szkennelése különösen hasznos a minta helyi elektrokémiai jellemzőinek megjelenítéséhez, és amikor az idővel végzett műveletek felhasználhatók az elektrokémiai folyamatok változásának a követésére.

7. ábra: Póknövény levél SECM-területének vizsgálata 0,1 x 10-3 mol L-1-ben mérve. Az 1 µm Pt próbát -0,75 V polarizálták az O2 mérésére.

Bár kevésbé népszerű, mint a képalkotó kísérletek, a pásztázó elektrokémiai mikroszkópiát olyan méréseknél is alkalmazzák, ahol a mikro elektródát a mintához a felület közelében, a részecskék adszorpciójának, deszorpciójának és oldódásának vizsgálatához használják. Ezeket a méréseket álló helyzetben, standard elektrokémiai mérésekkel végezzük, és a részecskék a mintáról a mikro elektródára terjedő diffúziójától függenek.

 

Melyek a pásztázó elektrokémiai mikroszkóp elemei?

A pásztázó elektrokémiai mikroszkóp számos komponensből áll, amelyek a 8. ábrán vannak jelölve. Az x, y, z szkennelés kivitelezésére minden SECM-nek van egy x, y, z szkennelési része, amely képes elérni a szubmikron alatti lépésméreteket, amelyek elengedhetetlenek a legnagyobb felbontású mérésekhez. Noha a visszacsatolási mód csak a szonda polarizációját  igényli, és ezért egyetlen potenciosztát  általi mérést jelent, a SECM-et általában más üzemmódokban hajtják végre, amelyek szintén megkövetelik, hogy a minta második működő elektródként legyen polarizálva. Emiatt a SECM-ek mind bipotentiosztátot használnak. A mintát egy elektrokémiai cellában egy nagyon stabil platformon tartják, a minta dőlésének beállítására vonatkozó lehetőségekkel. Végül a SECM egy UME szonda használatát igényli, amely általában a fő munkaelektródként működik a mérés során.

8. ábra: A SECM pásztázó elektrokémiai mikroszkóp az összes komponenssel.

A pásztázó elektrokémiai mikroszkópiában használt UME aktív elektróda anyagból áll, amelyet szigetelőhüvely vesz körül, gondosan szabályozott átmérővel. A szonda csúcsa síkra van csiszolva, és aktív régiót eredményez, amely egy lapos korong elektróda. SECM-ben az UME-t kiválasztását alaposan meg kell fontolni, mivel jelentősen befolyásolja a kapott mérést. A SECM mérés felbontása végső soron a szonda aktív régiójának átmérőjétől függ. Jellemzően a szondát úgy választják meg, hogy az a jellemzőkhöz hasonló méretű legyen, vagy kisebb legyen. Jóllehet az aktív tulajdonságok esetében, amelyek jól vannak elhelyezve, a szonda sokkal kisebb méreteket képes észlelni, mint az átmérő. Az átmérő azt is meghatározza, hogy a próba milyen közel legyen a minta felületéhez a mérés során. Alapszabály, hogy a szondának a legjobb mérésekhez 1-2 szondaátmérőn belül kell lennie, mivel ennek eredményeként a kisebb aktív átmérőjű szondáknak kisebb mintatávolságra van szükségük. Fontos még a szigetelő hüvely sugarának és az aktív anyagnak az aránya. Ezt RG aránynak nevezik, és az alábbi egyenlet adja:

RG=R/r

Ahol R a szigetelőburok sugara, és r az elektróda aktív területének sugara. Az RG arány befolyásolja a kapott SECM kép élességét. Ha az RG arány túl nagy, a redox-mediátor diffúziója a szonda aktív régiójához nagyobb szondánál blokkolódik, nagyobb szonda-szigetelő minta távolságok esetében. Bár úgy tűnhet, hogy az 1 RG arány elérése a legjobb eredményt adná, ez nem így van. Ha az RG arány túl kicsi, akkor a redox mediátor diffúziója egy szigetelő felett nem hatékonyan blokkolt. Az ebből adódó gyenge negatív visszacsatolási válasz ezért a vezető és a szigetelő régió közötti különbségtétel hiányához vezethet. Általában a SECM szondák RG aránya 10, bár ez változhat. Például a legkisebb szondákat nagyobb RG aránnyal lehet elkészíteni a tartósság javítása érdekében. A szonda utolsó legfontosabb jellemzője a felhasznált aktív anyag. Ez befolyásolja a szonda hozzáférhető elektrokémiai ablakát és a szondán elvégezhető elektrokémiai méréseket. A SECM publikációk többségében a Pt a választott próbaanyag [5].

 

Pásztázó elektrokémiai mikroszkópia előnyei és különleges lehetőségei

A pásztázó elektrokémiai mikroszkópia számos előnnyel jár. A SECM segítségével lehetőség van a minta elektrokémiai aktivitásának lokális detektálására. A klasszikus elektrokémiában a mérés a teljes minta átlaga, ez azt jelenti, hogy a helyi jellemzőket és folyamatokat, amelyek nagy hatással lehetnek a mérésre, nem lehet megkülönböztetni más jellemzőktől. A SECM használatával vizualizálni lehet ezeket a hatásokat. Példa erre a SECM alkalmazása az új anyagok szemcséinek és szemcsehatárainak elektrokémiai jellemzőinek mérése. Ezeknek a tulajdonságoknak általában eltérő hatása van a rendszer általános elektrokémiai jellemzőire, amelyeket egyébként nem lehetne könnyen megkülönböztetni.

Ezenkívül a SECM egy érintésmentes technika, amelyet nagyobb mintavételi távolsággal lehet elvégezni a a méréseket, mint más helyi mérési technikák, például az atomerő-mikroszkópia (AFM)esetében. Ez különösen előnyös olyan törékeny minták mérésekor, amelyek érintkezés útján könnyen károsodhatnak, például az akkumulátor elektródáin kialakuló szilárd elektrolit réteg vagy 2D anyagpelyhek.

A SECM-nek nincs vezetőképességi követelménye sem a mintára, bármit meg lehet mérni a teljes szigeteléstől a teljesen vezető mintákig, és még azokat is, amelyeknek vezető régiói vannak izolálva egy szigetelő mátrixban. Ez a SECM-et rendkívül rugalmassá és alkalmazási területek széles körében alkalmazhatóvá teszi. Ez azt is jelenti, hogy a SECM felhasználható olyan minták mérésére, amelyeket nehezen lehet mérni tömeges elektrokémiai módszerekkel, különösen azért, mert az elektromos érintkezés nem könnyen hozható létre. Ilyen például a folyadék-folyadék határfelületek, biológiai anyagok, 2D-anyagok és elektród-tömbök, amelyek mindegyik pontja külön-külön vizsgálható. Végül a SECM szelektivitással rendelkezik a mérésben használt mediátorral szemben. Ez azt jelenti, hogy bizonyos vegyi anyagok és a minta kölcsönhatását vizsgálni lehet. Ez fontos például a katalizátorok, az antigén-szenzor kölcsönhatások, a metabolitok biológiai molekulákból történő felszabadulása és a Li + interkalációja / deintercalációja elemelektródáknál történő tanulmányozása során.

 

Mire használható a pásztázó elektrokémiai mikroszkópia?

 

SECM felhasználási területei

 

Pásztázó elektrokémiai mikroszkópia alkalmazható minden olyan rendszerre, amelyet tömeges elektrokémiai módszerrel mértek, és amelyeknél a helyi elektrokémiai jellemzők érdekesek, a SECM által használt mezők egy részét a 9. ábra mutatja. Széles alkalmazhatósága miatt a SECM nagyon sokféle alkalmazás lehetséges, beleértve:

 • Korróziós folyamatok tanulmányozása [6]
 • A bevonatok lebontásának elemzése [7]
 • A szilárd elektrolit interfész (SEI) kialakulásának vizsgálata az akkumulátor elektródjain [8]
 • Üzemanyagcellás katalizátorok szűrése [9]
 • Az élő sejtek morfológiájának mérése [10]
 • A membránokon átáramló ionok vizsgálata [11]
 • 2D anyagok elektronikus tulajdonságainak tanulmányozása [12]

Ezeket a felhasználásokat részletesebben a Tanulási Központ cikkei tárgyalják, amelyek a különböző kutatási kérdésekre összpontosítanak, amelyekre a szonda letapogatásának elektrokémiája adhat választ. A sorozat legújabb cikke a tüzelőanyag-cellák kutatásában a szkennelő szonda elektrokémiai alkalmazására összpontosít.

További információ

A BioLogic számos rendelkezésre álló erőforrással rendelkezik, amelyek tovább segítik a pásztázó elektrokémiai mikroszkópia megértését. Ha többet szeretne megtudni a SECM használatáról a különböző alkalmazási területeken, kérjük, olvassa el a szkennelő szonda munkaállomások alkalmazási megjegyzéseit. A SECM-ben a legjobb képek elérésével kapcsolatos információkért olvassa el a kétrészes oktatóanyagunkat: Hogyan készítsünk tiszta képeket SECM-ben.

 

Szójegyzék

 • Faradikus áram: Az oxidációs vagy redukciós reakcióhoz kapcsolódó áram.
 • Visszacsatolási mód pásztázó elektrokémiai mikroszkópia: A SECM legegyszerűbb formája, amelyben a szonda előfeszítetten méri az oldatban lévő redox-mediátor és egy nem polarizált minta kölcsönhatását.
 • Pozitív visszacsatolás: A redox mediátor koncentrációjának növekedése és a szonda áramának növekedése, amely egy vezető mintán keresztül jelentkezik a mediátor újrafeldolgozása miatt.
 • Negatív visszacsatolás: A redox mediátor koncentrációjának csökkenése és az ezzel járó szonda áramának csökkenése, amely a szigetelő mintán jelentkezik a blokkolt mediátor diffúzió miatt.
 • Redox mediátor: Elektrokémiailag aktív vegyület, amely az elektronokat SECM-ben továbbítja, lehetővé téve a faradaikus áram mérését.
 • RG arány: A szigetelő hüvely sugarának az aktív szonda sugarához viszonyított arány.
 • Szkennelő szonda elektrokémia: A szkennelő szondatechnikák bármely családja, amely a minta lokális elektrokémiáját méri. Ide tartoznak a SECM, az SKP, a LEIS, az SDC és az SVET.

 

Említett cikkek

 1. J. Bard, F. R. F. Fan, J. Kwak, O. Lev, Anal. Chem. 61 (1989) 132-138
 2. C. Engstrom, M. Weber, D. J. Wunder, R. Burgess, S. Winquist, Anal. Chem. 58 (1986) 844-848
 3. Elkebir, S. Mallarino, D. Trinh, S. Touzain, Electrochim. Acta 337 (2020) 135766
 4. Fic, A. Płatek, J. Piwek, J. Menzel, A. Ślesiński, P. Bujewska, P. Galek, E. Frąckowiak, Energy Storage Mater. 22 (2019) 1-14
 5. Polcari, P. Dauphin-Ducharme, J. Mauzeroll, Chem. Rev. 116 (2016) 13234−13278
 6. Kong, C. Dong, Z. Zheng, F. Mao, A. Xu, X. Ni, C. Man, J. Yao, K. Xiao, X. Li, Appl. Surf. Sci. 440 (2018) 245–257
 7. Morimoto, A. Fujimoto, H. Katoh, H. Kumazawa. AIAA Scitech 2019 Forum, 7-11 January 2019, San Diego, California
 8. Liu, Q. Yu, S. Liu, K. Qian, S. Wang, W. Sun, X.-Q. Yang, F. Kang, B. Li, J. Phys. Chem. C 123 (2019) 12797-12806
 9. Black, J. Cooper, P. McGinn, Meas. Sci. Technol. 16 (2005) 174
 10. Razzaghi, J. Seguin, A. Amar, S. Griveau, F. Bedioui, Electrochim. Acta 157 (2015) 95–100
 11. J. Jackson, J. M. Sanderson, R. Kataky, Sens. Actuators B Chem. 130 (2008) 630–637
 12. Henrotte, T. Bottein, H. Casademont, K. Jaouen, T. Bourgeteau, S. Campidelli, V. Derycke,  B. Jousselme, R. Cornut, ChemPhysChem 18 (2017) 2777 – 2781

Kulcs szavak

Pásztázó elektrokémiai mikroszkópia;   SECM; visszacsatolási mód;  redox közvetítő;  A. J. Bard; egyenáram (dc) –SECM; váltakozó áram (ac) –SECM;  UltraMicroElectrode (UME) szonda;   Faradikus áram; nyitott áramkör potenciál (OCP),  ultramikroelektród (UME); bipoláris elektród,   x, y, z letapogatási szakasz