Akkumulátorok fejlesztése és interkalációs vegyületek tanulmányozása

A másodlagos vagy újratölthető akkumulátorokban használt anyagok tulajdonságainak optimalizálása megköveteli a névleges kapacitás, a ciklusképesség, a stabilitás, az elektrokémiai jellemzők meghatározását és még nagyon sok paraméter mérését.

A Bio-Logic, mint a többcsatornás potentiosztát / galvanosztát / FRA első gyártója, mindig is élen jár ilyen típusú mérésekben és adatfeldolgozásban. Megtalálja nálunk a megfelelő műszereket, cellákat, eszközöket.

Bővebb információt az aktuális szakirodalomról, mérési protokollokról a gyártó honlapján talál ( IRODALOM ).

Akkumulátorok ciklikus tesztelése

Egyre gyakoribb a nagy kapacitású akkumulátor állomások alkalmazása az iparban (elektromos automobilok). A BioLogic a legmodernebb elektrokémiai impedancia méréseken alapuló módszereket kínálja tudományos és ipari tesztelésekre alkalmas munkaállomások formájában (olvassa cikkünket ITT ).

Az akkumulátor teszteléséhez az akkumulátorokat (azaz a töltés és a kisütés ciklusát) többször megismételve (ciklusban) végezzük. A ciklikus töltés/kisülés utánozza az akkumulátor működését. Ezek a ciklusok lehetnek nagyon egyszerűek, de utánozhatják a terhelés reális változását, is mint például, az elektromos közúti jármű akkumulátorok terhelését a működés során. A megfelelő protokollokat nézze itt: IRODALOM AZ AKKUMULÁTOROKRÓL.

Hasonló méréseket lehet elvégezni a szuperkondenzátorokon. Itt már elengedhetetlen az impedancia mérése. Nagyon gyors mérésekre képes műszerek szükségesek ebben az esetben. Bővebben nézze itt: SZUPERKAPACÍTÁS MÉRÉSE.

Üzemanyagcellák és bioszenzorok

Az üzemanyagcella-vizsgálatok magukban foglalják azon membránok jellemzését, amelyeken az oxigén redukció és az üzemanyag-oxidáció következik be. Az anyagok katalitikus tulajdonságait különböző voltamperometriás módszerekkel lehet tanulmányozni. Az üzemanyagcella-vizsgálatokban szükség lehet nagyobb teljesítményű mérőműszerekre és üzemanyag-kezelő eszközökre is, ha az anyagokat nagyobb cellában tesztelik.

Ezzel ellentétben a lokális elektrokémiai képalkotó technikák segítségével a katalitikus tulajdonságok megértését alacsonyabb léptékben lehet megtenni.

Az irodalom az adott területen elérhető alkalmazások példáinak bemutatására, valamint az alkalmazható eszközök körére szolgál.

Korrózió és bevonatok tanulmányozása

A korrózió tanulmányozásának a célja az anyag elektrokémiai lebomlásának vizsgálata. A korrózió vizsgálata valójában azt vizsgálja, hogyan lehet megelőzni a korróziót. Az első lépés az, hogy megértsük miért és hogyan megy végbe a korrózió. Az alábbi szakirodalom tudást és eszközöket szolgáltat arról, hogyan lehet legjobban használni eszközeinket a korróziós kinetika és a termodinamika tanulmányozására. ( IRODALOM)

Meg kell jegyezni, hogy a korróziónak fontos alpontja a lokalizált korrózió, amelyet számos olyan eszközzel lehet vizsgálni, amelyeket „szkennelő mikroszkópiai” műszereknek nevezünk.

Elektrokémia – mérési módszerek kivitelezése

Az elektródán előforduló reakció kinetikájának és termodinamikájának megértése az alapvető elektrokémia általános célja. A BioLogic műszereinek a segítségével nagyon egyszerűen kivitelezhető a legtöbb elektrokémiai mérési módszer: ciklikus voltammetria, kronoamperometria, kronokoulometria, kronopotenciometria, impulzus voltammetria, négyszöghullám voltammetria és más, volt-amperometriás technikák. Természetesen lehetséges a polarizációs görbék regisztrációja, elektrolízis kivitelezése, korrózió mérése és nagyon sok gyakorlati módszer kivitelezése. A potenciosztátokkal adott szoftver képes a mért értékek elemzésére, illesztésére a modellben szereplő paraméterek meghatározására, az adatok modellezésére, szimulálására, az eredmények grafikus megjelenítésére.

Egyes esetekben az elektródok lokális tulajdonságainak a mérése is új információt adhat, amelyek meghatározzák a szkennelő elektrokémiai mikroszkóp módszerével tanulmányozható.

A BioLogic oldalán található szakirodalom az eszközök és a szoftverek alapvető elektrokémia területén történő használatának tudását és példáit tartalmazza.

EIS – elektrokémiai impedancia spektroszkópia

Az elektrokémiai impedancia spektroszkópiát (EIS) számos elektrokémiai területen működő rendszerek tanulmányozására használják, mint például az elektróda kinetikája, elektróda kettős rétegének a vizsgálata, akkumulátorok, galván elemek, a korrózió, a szilárdtest elektrokémiai folyamatok, a bioelektrokémia, a fotovoltaikus rendszerek tanulmányozásában. Az impedancia vizsgálat folyamán a tanulmányozott rendszert egyensúlyi állapotából egy szinusz hullám vagy a kis amplitúdójú potenciál segítségével zavarják meg. A rendszer reakciójának mérési eredményét (a mért váltó áram értékéből számítják ki) a perturbáció frekvenciájának függvényében impedancia (vagy admittance) diagramon adják meg. Az impedanciás diagram magyarázata az elektromos egyenértékű áramkörök, vagy az elektródreakcióktól függő Faraday impedancia kifejezések alapján történik. A széles frekvenciasávban elvégzett mérések lehetővé teszik különböző elektróda folyamatok beazonosítását és paramétereinek a mérését.

Az EIS óriási tempóban fejlődik, bővebb információt talál a BioLogic EIS oldalán.

Gyors-kinetika, spektroszkópia és fotoszintézis

A BioLogic nem csak az elektrokémiai műszerek irányában erős, de gyors kinetikai méréseket biztosító rendszerek, stopped-flow, cikkuláris dikromizmus ( CD) mérésére szolgáló spektrométerek , CD mikroplate olvasó spektropolariméterek  fejlesztésében is jeleskedik. A CD-Lab termékek között megtalálható az egyedülálló JTS-10 szivattyú-szondás spektrométer ( pump-probe spectrometer) a fotoszintézis vizsgálatokhoz, valamint az elektrofiziológiai alkalmazásokhoz használt Rapid Solution Changer (RSC-200).

Lehetetlen néhány mondatban leírni a sokrétű műszercsaládokat, amelyek alapján különböző mérőrendszereket lehet felépíteni. Ezekkel a műszerekkel tanulmányozhatóak az elektrokémiai redox reakciók, 3D struktúra változások, peptid-peptid , peptid-ligand kölcsönhatások, enzimatikus és katalitikus reakciók.

A műszerekről bővebben itt talál információt: INFORMÁCIÓ és ITT.

Elektrokémiai szkennelő mikroszkópok

Ezeknek az eszközöknek a fő célja az elektrokémiai információk lokális szintű beszerzése. A szkennelő mikroszkopikus szonda  betekintést nyújt a helyi elektrokémia és a mikrométer skála információi közé, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy jobban megértse az elektrokémia által érintett anyagok globális tulajdonságait.

A mellékelt kép illusztrálja az acél korróziójának a tesztelését pásztázó elektrokémiai mikroszkóppal.

Alkalmazási területek a korrózió, az energiatárolás, a bevonatok, az érzékelők, a bioelektrokémia, a fotovoltaika. A SCAN-Lab műszerek használhatóak a mikro szerszámokhoz ( micro-machining), molekuláris oltáshoz ( grafting), katalizátorok  kiválasztásához, heterogén anyagok (szerkezeti fémek, akkumulátorelektródák, bevont minták) lokalizált korróziós tulajdonságainak a mérésére. Bővebben a SCAN-Lab termékeiről olvasson ITT

Anyagok tulajdonságainak tanulmányozása elektrokémia impedancia módszereivel

A BioLogic műszerei kiválóan alkalmasak különböző anyagok (kerámiák, szenzorok elemei, nanoméretű anyagok,  napelem cellák, polimerek, epoxi anyagok, ragasztók, folyékony kristályok, biológiai cellák, ferro elektromos anyagok, poláris folyadékok és más anyagok )  vezetőképességének és/vagy dielektromos állandójának a meghatározására. Az impedancia spektrum hordozza ezt az információt.

Viszont ezek a paraméterek hőmérséklet függőek, de a BioLogic többféle termosztáló eszközt is kínál így akár -150 oC –tól 1100 oC –ig lehet mérni paramétereket.

Bővebb információt az anyagok impedancia spektruma alapján történő tanulmányozásáról olvasson ITT.

A BioLogic nem csak műszereket gyárt és forgalmaz.

Óriási segítséget biztosít a műszerek felhasználóinak. Ebben a részben össze van szedve néhány fontos irány, amelyekben használni szokták a BioLogic eszközeit.

A mellékelt linkeken megtalálja a gyártó által összeállított felhasználási protokollok, beállítások lehetőségeit egy-egy konkrét mérési példán keresztül. Ez nagyon nagy segítség főleg a műszer felhasználásának a tanulási fázisában.

De könnyen összehasonlíthatja a mérési folyamat leírását más gyártók műszereivel és megbizonyosodhat, a BioLogic műszereinek előnyös tulajdonságairól.

2020-08-19T07:29:39+00:00

Akkumulátor tesztállomások

A modern iparban egyre gyakoribb a nagy kapacitású akkumulátor állomások alkalmazása. Ezeknek a drága rendszereknek megfelelő ellenőrzést kell biztosítani, ha nem szeretnénk zárlatot (tüzet, cellarobbanást) generálni és idő előtt kidobni őket. A BioLogic megfelelő műszereket kínál az ilyen akkumulátor rendszerek tesztelésére, állapotuk felmérésére, élettartamuk megjósolására, a hibás rész felderítésére. A BioLogic teszt állomások komplex vizsgálatot képesek elvégezni, amelyek óriási segítséget nyújtana az akkumulátor modulokat gyártó és fejlesztő cégeknek.

2020-11-13T17:45:48+00:00

Potenciosztát – Galvanosztát

A Bio-Logic a potenciosztátok/galvanosztátok teljes körét kínálja a felhasználóknak: a Mutlichannel műszerek akár 16 csatornát is kínálhatnak 16 elektrokémiai cellának (akkumulátorok, szuperkondenzátorok) mérésére párhuzamosan a kutatás teljesítményének növelése érdekében.

Kedves Leendő Partnerünk!

Cégünk, a LABORNITE Kft. forgalmazza kizárólagosan a BioLogic termékeket Magyarországon.
Célunk az, hogy megtaláljuk az Ön problémájára a lehető legmegfelelőbb megoldást.

Vegye fel velünk a kapcsolatot, és tapasztalja meg személyesen szakértelmünket.

Dr. Kovács István
Dr. Kovács Istvánkémiai tudományok kandidátusa, elektrokémikus

Több mint 1,000 Laborban Világszerte

Válassza ön is a Holnap elektrokémiai berendezéseit.