Kvarc kristály mikromérleg

Kvarckristály mikromérleg

A Kvarc Kristály Mikromérleg egy olyan eszköz, amely a bevont kvarckristályokon fellépő felületmódosítás detektálására szolgál. Használható a fémes minta elekrokémiai kicsapása vagy korróziója során bekövetkező tömegváltozások detektálására, de a SAM (Self-Assembled Monolayers), részecskék és más biológiai részecskék detektálására is.

Részletek

BluQCM

A BluQCM rendszerek lehetővé teszik a felülettel kapcsolatos kölcsönhatások valós idejű és pontos nyomon követését, mint például az adszorpciós és deszorpciós folyamatok, a molekuláris kölcsönhatások, a fehérje konformációs változásai és az elektrokémia által vezérelt tömegváltozások. A BluQCM technológia az akusztikus hullámérzékelés elvén alapszik, amely lehetővé teszi az érzékelő felületén a tömeg és a szerkezeti változások pontos detektálását disszipációs mérésekkel.

Az elektrokémiai QCM mérések elvégzéséhez a rendszer BioLogic potenciosztát / galvanosztáthoz kapcsolható. Az érzékelők sokoldalúak, lehetővé teszik különféle típusú akusztikus hullámérzékelők használatát, beleértve a 150 MHz-ig terjedő magas frekvenciájú (HFF) és az 5–10 MHz-es érzékelőket.

A platformok nagy pontosságú hőmérséklet- és áramlásszabályozást tartalmaznak olyan hőmérséklet-érzékeny alkalmazásokhoz is, amelyek folyékony közeg megújítását igénylik.

A BluQCM termékek egy- és többcsatornás verziókban léteznek: BluQSD egycsatornás és BluQMD többcsatornás.

Mindkét eszköz lehetővé teszi a disszipáció meghatározását és a méréseket több felhangban, a felület tulajdonságainak átfogó meghatározásához.

Részletek

Több mint 1,000 Laborban Világszerte

Válassza ön is a Holnap elektrokémiai berendezéseit.